Right To Event

Op 15 mei en 19 juni 2019 organiseerden wij het Right to Event. In rondetafel-gesprekken en brainstormsessies keken we hoe we zo goed gebruik kunnen maken van aspecten die de inwoners van Deventer inspireren en demotiveren. Uiteraard keken we ook naar de lastige aspecten: hoe kunnen we ervoor zorgen dat initiatiefnemers niet gedemotiveerd worden? 

Bekijk hier onder wat we voor het "Right to" hebben gedaan!

Wat is het "Right to"?

In Nederland is de omgang met burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven voor gemeenten een steeds belangrijker thema. Gemeenten willen aansluiten bij de energie van de samenleving en zijn zich er steeds meer van bewust dat het ‘Recht’ in toenemende mate bij de samenleving en het individu ligt; de participatiesamenleving.

 

Right to Challenge
Als een onderdeel van deze burgerparticipatie introduceren gemeentes steeds vaker het Right to Challenge, het Recht ‘om uit te dagen’. Dit is een aanpak dat uit Engeland is over komen waaien, waarbij de kern van deze aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan; inclusief bijbehorende financiering.

 

Via een juridisch georiënteerde aanpak krijgen bewonersinitiatieven de mogelijkheid om een bod uit te brengen met als doel het overnemen van een gemeentelijke taak. De concurrenten zijn vaak commerciële partijen. De lokale overheid besluit welke partij de taak krijgt.

 

Het Right to Challenge past binnen een dynamische samenleving waarin gemeenten zich realiseren dat bewoners waarde en kwaliteit aan diensten en hun leefomgeving toevoegen. Om die reden heeft ook de Gemeente Deventer in haar bestuursakkoord het Right to Challenge opgenomen., samen met een aantal andere middelen om burgers meer te laten participeren. Daarmee hoopt de gemeente klaar te zijn voor de toekomst.

Naast het Right to Challenge kent het Right to nog twee andere vormen van burgerparticipatie:

Right to Bid:  Het recht op overname. Daarbij krijgen lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht om maatschappelijk vastgoed over te nemen van de gemeente en de bijbehorende functie voort te zetten.

Right to Plan: Het recht om te plannen. Als bewonersgroepen dit willen, kunnen zij het initiatiefnemen om buurtontwikkelingsplannen op te stellen die vervolgens onderdeel kunnen worden van gemeentelijke plannen voor gebiedsontwikkeling.

15 Mei - Co-creatie sessie

Op 15 mei organiseerden wij de Co-creatie Sessie. Hierbij hebben wij gekeken wat de grootste motivators en demotivators waren. Kijk hieronder voor een kleine Sfeerinpressie